...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
                        
 

(จำนวนผู้เข้าชม 531 ครั้ง)