...

เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบลราชธานี จากศิลปิน 9 ชาติ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

                                                     

เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ จากศิลปิน 9 ชาติ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2555 พบศิลปินชาวต่าง

จาก 9 ประเทศ ที่มาแกะสลักเทียนในบริเวณสนาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (เรียงจากศิลปินคนซ้ายไปทางขวา) 

1. Mr. Om khattri  ศิลปินจากประเทศเนปาล ผลงานการแกะสลัก คือ  ความสงบ 

2. Mr. Surachart Palasak ศิลปินจากประเทศไทย ผลงานที่แกะสลัก คือ ความงอกงามแห่งศรัทธา

3. Mr. Oleksandr Matsiuk ศิลปินจากประเทศยูเครน ผลงานการแกะสลัก คือ สตรีกับตะวัน

4. Mr. Ayla Turan ศิลปินจากประเทศตุรกี ผลงานการแกะสลัก คือ หอคอยลึกลับ

5. Mr. Hou Lien Chin ศิลปินจากประเทศไต้หวัน ผลงานการแกะสลัก คือ ซับซ้อน 1

6. Miss Susanne Paucker ศิลปินจากประเทศเยอรมันนี ผลงานการแกะสลัก คือ แปลงร่าง

7. Mr. Bogdan Adrian Lefter ศิลปินจากประเทศโรมาเนีย ผลงานการแกะสลัก คือ ดวงดาวแห่งชีวิต

8. Mr. Fabian Rucco ศิลปินจากประเทศอาเจนติน่า ผลงานการแกะสลัก คือ บินอย่างไร 

9. Mr. Yoshinori  Ishihara ศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น ผลงานการแกะสลัก คือ ฟุโดเมียวโอ หรือ พระอจลนาถ

(จำนวนผู้เข้าชม 415 ครั้ง)