...

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

                 

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี รวม ๓๐ คน 

(จำนวนผู้เข้าชม 462 ครั้ง)