...

แบบฟอร์มบัญชีส่งมอบเอกสาร
แบบฟอร์มบัญชีส่งมอบเอกสารประกอบด้วย
๑. บัญชีส่งมอบหนังสือราชการอายุครบ ๒๐ ปี
๒. บัญชีหนังสือขอลำลาย
หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานได้
หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่โทร. 045285522
ดาวน์โหลดไฟล์: baychiisngmbhnangsuuekhrb20pii.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: baychiihnangsuuekhthamlaay.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1153 ครั้ง)