...

ห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๐
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ได้มอบเอกสารจำนวนมากและของที่ระลึกแก่ หจช.ตรัง ทั้งเอกสารและสิ่งของสะท้อนถึงประวัติชีวิต การปฏิบัติงานในบทบาทนักการเมือง การดำรงตำแหน่งในหน้าที่ต่าง ๆ จนถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งในด้านประวัติศาสตร์

     ในฐานะที่ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นบุคคลสำคัญของชาติและเป็นชาวตรังที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดในการบริหารประเทศ กรมศิลปากรจึงจัดแสดงประวัติและผลงานไว้ที่ หจช.ตรัง เพื่อเป็นเกียรติยศและประกาศคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชน ควบคู่กับการให้บริการเอกสารที่ได้รับมอบ จึงได้จัดทำ "ห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๐" ขึ้น ซึ่งเป็นต้นแบบและตำนานลูกชาวบ้านจากเมืองตรังคนแรกที่ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดบนถนนสายการเมือง

(จำนวนผู้เข้าชม 788 ครั้ง)