...

อธิบดีกรมศิลปากรเยี่ยมเยียน หจช.ตรัง พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน
บุคลากรหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง และหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง พร้อมรับ
ฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งยังให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เน้นย้ำให้มีการบูรณาการงานร่วมกัน
เพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง

(จำนวนผู้เข้าชม 1161 ครั้ง)