...

การศึกษาเรื่องคติความเชื่อผีสางเทวดาในชุมชนภาคใต้
  • ย้อนกลับ
  • การศึกษาเรื่องคติความเชื่อผีสางเทวดาในชุมชนภาคใต้
การศึกษาวิเคราะห์ คติความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาในชุมชนภาคใต้ เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ของอาจารย์กลิ่น คงเหมือนเพชร โดยเป็นการเผยแพร่คติความเชื่อบางประการ เน้นเฉพาะท้องถิ่นในภาคใต้

(จำนวนผู้เข้าชม 416 ครั้ง)