...

ขั้นตอนการขออนุญาตจำลองพระพุทธรูปสำคัญตามบัญชีรายนามพระพุทธรูปสำคัญแนบท้าย ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ.๒๕๒๐

(จำนวนผู้เข้าชม 312 ครั้ง)