...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่างสิบหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดไฟล์: img-113145918.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง)