...

Clip : บรรยากาศกิจกรรม Museum Travel
ชมคลิปบรรยากาศกิจกรรม Museum Travel
หนึ่งในกิจกรรมของวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565 (Thai Museum Day 2022)
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ x เครือข่ายข่ายพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรม Museum Travel เพื่อศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวไปในชุมชนและพิพิธภัณฑ์ 2 ฝั่งของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565

(จำนวนผู้เข้าชม 2559 ครั้ง)