...

เชิญรับชมการเสวนาประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565 อาโรคยปณิธาน หมอยาโบราณ บนวิถีไทยไปต่อ (Next Normal)
เชิญรับชมการเสวนาประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565 อาโรคยปณิธาน
หมอยาโบราณ บนวิถีไทยไปต่อ (Next Normal)
ถอดรหัสภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ที่เคยรุ่งเรืองมานับร้อยปี ผ่านการเรียนรู้ คัดสรร เกิดเป็นภูมิปัญญาในการรักษาโรค จากบอกเล่า จดจำ สู่การจด จาร บันทึกเป็นตำรับตำรายาตำรับยา ทั้งตำรับยาหลวง ยาพื้นบ้านในอดีตสู่ปัจจุบันที่นำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาไขปริศนาสูตรยาไทยโบราณ ส่งผลให้เป็นทางเลือกหนึ่งในทางรอดของคนไทยในทุกวิกฤตการณ์ ถ่ายถอดตัวยาและการรักษาสู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ทั้งหลักสูตรการศึกษา คลินิกรักษา ผลิตตัวยา รวมถึงการถ่ายทอดผ่านละครโทรทัศน์ อย่างละครเรื่อง “ทองเอก หมอยาท่าโฉลง”
โดย ศ.ดร.เภสัชกร ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต และอ.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา แพทย์แผนไทยดีเด่น รางวัลกรมหลวงวงษาธิราชสนิท
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

รับชมผ่าน

(จำนวนผู้เข้าชม 766 ครั้ง)