...

ประกาศปิดการให้บริการชั่วคราว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารจัดแสดงหลังที่ ๑ และโครงการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเครื่องทอง
ประกาศปิดการให้บริการชั่วคราว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารจัดแสดงหลังที่ ๑ และโครงการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเครื่องทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จึงขอปิดบริการเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
ในระหว่างปิดให้บริการชั่วคราวท่านสามารถติดตามงานวิชาการ และกิจกรรมโครงการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ได้ทาง Facebook Fanpage และ YouTube พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑๕๘๗ ต่อ ๑๑

(จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง)