...

เสวนาประกอบนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565 "อาโรคยปณิธาน" "สมุดภาพการแพทย์ไทย :บันทึกประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยผ่านภาพถ่าย"
เสวนาประกอบนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565 "อาโรคยปณิธาน"
"สมุดภาพการแพทย์ไทย :บันทึกประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยผ่านภาพถ่าย"
ร่วมพูดคุยเกร็ดความรู้และเรื่องราวในภาพถ่ายเก่าการแพทย์และสาธารณสุขไทย กับเอนก นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย และนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
รับชมพร้อมกันผ่าน

(จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง)