...

28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
28 ธันวาคม
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310

(จำนวนผู้เข้าชม 2257 ครั้ง)