...

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night at The Museum)
กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม
ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night at The Museum)
ระหว่างวันที่ 17 - 19, 25 - 26 ธันวาคม 2564
เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
รับฟังการบรรเลงดนตรีไทย-สากล
ณ บริเวณศาลาสำราญมุขมาตย์ เวลา 18.00 - 19.00 น.
กิจกรรมนำชมรอบพิเศษ 3 รอบ 17.00 น. / 17.30 น. / 18.00 น.
- ชมความงดงามของโบราณสถานพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
- นิทรรศการใหม่ในทุกอาคาร ได้แก่ นิทรรศการประวัติศาสตร์โบราณคดี – ไทย นิทรรศการประณีตศิลป์ไทย นิทรรศการราชรถ นิทรรศการวิถีชีวิตไทย เป็นต้น
ผู้สนใจกิจกรรมนำชมรอบพิเศษสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน
---------------------------------------------------------
***หมายเหตุ***
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงผลรับรองการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
ติดต่อสอบถามโทรศัพท์
0 2224 1333, 0 2224 1402


(จำนวนผู้เข้าชม 583 ครั้ง)