...

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
7 ธันวาคม
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564
เว็บไซต์ https://bless.m-culture.go.th

(จำนวนผู้เข้าชม 1335 ครั้ง)