...

MuseumTalk 6/2564 : ทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้นกลับคืนสู่ประเทศไทยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 6
ทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้นกลับคืนสู่ประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
Facebook Live : Office of National Museums, Thailand การบรรยายประกอบด้วย

วิทยากรกิตติมศักดิ์ โดย

-   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

    หัวข้อ : "การปฏิบัติการของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ"

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

-   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

    หัวข้อ : "ทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้น"

-   รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎ์ โทณะวนิก

    หัวข้อ : "กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้น"

-   ดร. ทนงศักดิ์ หาญวงษ์

    หัวข้อ : "บทบาทภาคประชาชนต่อกรณีการติดตามทวงคืนทับหลัง"

ดำเนินรายการ โดย

-   นายศรัญ กลิ่นสุคนธ์  ภัณฑารักษ์


#MuseumTalk #พิพิธภัณฑ์เสวนา #สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : Office of National Museums, Thailand
YouTube : Office of National Museums, Thailand

(จำนวนผู้เข้าชม 897 ครั้ง)