...

MuseumTalk 4/2564 : โลหกรรมในพื้นที่ราบสูงโคราชสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
โลหกรรมในพื้นที่ราบสูงโคราช เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live :
Office of National Museums, Thailand


ช่วงที่ 1 การบรรยายพิเศษ

หัวข้อ : ภูมิปัญญาการทำสำริดสมัยโบราณ

          โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นาถะพินถุ

หัวข้อ : โบราณวัตถุประเภทสำริดที่น่าสนใจในแอ่งโคราช

          โดย นายสมชาย ณ นครพนม

 
ช่วงที่ 2 การเสวนาในหัวข้อ : การศึกษาประติมากรรมพระโพธิสัตว์บ้านโตนด ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ผู้ร่วมเสวนา

    นางสาววิภารัตน์ ประดิษฐอาชีพ       ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ

    นายสรรินทร์ จรัลนภา                   นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

    นายพจศกร ศรีจันทร์กาศ               นายช่างศิลปกรรมอาวุโส

ดำเนินรายการ โดย

    นายศรัญ กลิ่นสุคนธ์ ภัณฑารักษ์


#MuseumTalk #พิพิธภัณฑ์เสวนา #สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : Office of National Museums, Thailand
YouTube : Office of National Museums, Thailand

(จำนวนผู้เข้าชม 975 ครั้ง)