...

ขอเชิญเข้าร่วมพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 5/2564 : “ลพบุรีศรีรามเทพนคร” จากหลักฐานโบราณคดีและเอกสารโบราณ


สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5
หัวข้อ
ลพบุรีศรีรามเทพนครจากหลักฐานโบราณคดีและเอกสารโบราณ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
Facebook Live : Office of National Museums, Thailand ภายในกิจกรรมประกอบด้วย

การบรรยายพิเศษ โดย

  • ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม

        หัวข้อ ลพบุรีศรีรามเทพนคร

  • รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ

        หัวข้อ ศรีรามเทพนคร-นครพระราม จากหลักฐานเอกสารโบราณ

ดำเนินรายการ โดย นางสาวศรินยา ปาทา ภัณฑารักษ์ชำนาญการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : Office of National Museums, Thailand

 

(จำนวนผู้เข้าชม 485 ครั้ง)