...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 4/2564 "โลหกรรมในพื้นที่ราบสูงโคราช"สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 หัวข้อ โลหกรรมในพื้นที่ราบสูงโคราช
วันจันทร์ที่
16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live : Office of National Museums, Thailand
ภายในกิจกรรมประกอบด้วย

การบรรยายพิเศษ โดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นาถะพินธุ

        หัวข้อ “ภูมิปัญญาการทำสำริดสมัยโบราณ

  • นายสมชาย ณ นครพนม ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์)

        หัวข้อ “โบราณวัตถุประเภทสำริดที่น่าสนใจในแอ่งโคราช


การเสวนา
หัวข้อ “การศึกษาประติมากรรมพระโพธิสัตว์บ้านโตนด ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร”

ผู้ร่วมเสวนา โดย

  • นางสาววิภารัตน์ ประดิษฐอาชีพ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  • นายสรรินทร์ จรัลนภา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
  • นายพจศกร ศรีจันทร์กาศ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส

ดำเนินรายการ โดย นายศรัญ กลิ่นสุคนธ์ ภัณฑารักษ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page : Office of National Museums, Thailand


 

(จำนวนผู้เข้าชม 401 ครั้ง)