...

Clip : พิพิธภัณฑสถานวิทยากับการคืนชีวิตนิทรรศการ : การจัดการสภาพแวดดล้อมภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ (2/3)สารคดีองค์ความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยา

“พิพิธภัณฑสถานวิทยากับการคืนชีวิตนิทรรศการ ณ หมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร”

ตอนที่ 2 : การจัดการสภาพแวดดล้อมภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ

           สภาพแวดล้อมถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการแปลี่ยนแปลงสภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง ฝุ่นละอองและก๊าซในบรรยากาศ รวมถึงสัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ เกิดการเสื่อมสภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการให้มีสภาพที่เหมาะสม เพื่อลดการเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามรับชมวิดีทัศน์ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่

Youtube : Office of National Museums, Thailand

Website : https://www.finearts.go.th/thailandmuseum/categorie/video


 

(จำนวนผู้เข้าชม 320 ครั้ง)