...

Clip : พิพิธภัณฑสถานวิทยากับการคืนชีวิตนิทรรศการ : การกำหนดหัวข้อและเนื้อหาจัดแสดงนิทรรศการ (1/3)
สารคดีองค์ความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยา ชุด

“พิพิธภัณฑสถานวิทยากับการคืนชีวิตนิทรรศการ ณ หมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร”

ตอนที่ 1 : การกำหนดหัวข้อและเนื้อหาจัดแสดงนิทรรศการ

             บอกเล่าเกี่ยวกับแนวคิดการกำหนดหัวข้อนิทรรศการ หลักการจัดแสดง การคัดเลือกโบราณวัตถุ รวมถึงการจัดแสดงที่มีประสิทธิภาพโดยยกกรณีศึกษาห้องจัดแสดงภายในหมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยาที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการรับชมนิทรรศการภายในหมู่พระวิมานได้อย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามรับชมวิดีทัศน์ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่

Youtube : Office of National Museums, Thailand

Website  : https://www.finearts.go.th/thailandmuseum/categorie/video

(จำนวนผู้เข้าชม 480 ครั้ง)