...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา 3/2564 "ข้อมูลด้านโบราณคดีของปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้น"
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

“ข้อมูลด้านโบราณคดีของปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้น”

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live : Office of National Museum, Thailand


ปาฐกถาพิเศษ โดย

  • นายจารึก วิไลแก้ว รองอธิบดีกรมศิลปากร
        หัวข้อ : การดำเนินงานด้านโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบุรีรัมย์

การบรรยาย โดย

  • นายสมเดช ลีลามโนธรรม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

        หัวข้อ : การศึกษาด้านโบราณคดีของปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

  • นายสิขรินทร์ ศรีสุวิทธานนท์ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
        หัวข้อ : การศึกษาด้านโบราณคดีของปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว

ดำเนินรายการ โดย

  • นางกาญจนา โอษฐยิ้มพราย ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page : Office of National Museums, Thailand

(จำนวนผู้เข้าชม 533 ครั้ง)