...

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี 2564
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี 2564 ดังนี้

 

พิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 3
10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น.
หัวข้อ : ข้อมูลด้านโบราณคดีของปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้น


พิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 4
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น.
หัวข้อ : โลหกรรมในพื้นที่ราบสูงโคราช


สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Office of National Museums, Thailand

(จำนวนผู้เข้าชม 345 ครั้ง)