...

ประกาศ : ผู้ที่ต้องการใช้บริการกลุ่มงานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุฯ "ขอให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้า"

งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการส่วนงานขออนุญาตส่งหรือนำออกฯ นำเข้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โดยสามารถนัดหมายวันและเวลาในการขอเข้าใช้บริการได้ที่

 

งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

โทร 02-164-2512 หรือ 02-164-2501-02 ต่อ 1008, 1009, 1010, และ 1011

ในวันและเวลาราชการ

 

โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 อย่างเคร่งครัด

(จำนวนผู้เข้าชม 370 ครั้ง)