...

ขอเชิญเข้าร่วมพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 6/2564 : "ทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้นกลับคืนสู่ประเทศไทย"สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ พิพิธภัณฑ์เสวนา ปี 2564 ครั้งที่ 6
หัวข้อ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้นกลับคืนสู่ประเทศไทย” ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
นรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live : Office of National Museums, Thailand ภายในกิจกรรมประกอบด้วย 

ปาฐกถาพิเศษ โดย

  • นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

        หัวข้อ “การปฏิบัติการของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ”

การบรรยายพิเศษ โดย

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

        หัวข้อ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้น”

  • รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก

        หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้น”

  • ดร. ทนงศักดิ์ หาญวงษ์

        หัวข้อ “บทบาทภาคประชาชนต่อกรณีการติดตามทวงคืนทับหลัง”


ผู้ดำเนินรายการ: นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : Office of National Museums, Thailand

(จำนวนผู้เข้าชม 922 ครั้ง)