...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์: 0407-2305.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 703 ครั้ง)