...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 2 : "ศักย ขุนพลพิทักษ์ กับจิตรกรรมไทย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9"

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
เรื่อง “ศักย ขุนพลพิทักษ์ กับจิตรกรรมไทย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”
ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

        -  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง            ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
        -  อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร                          ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
        -  นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์                         ผู้อำนวยการกลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่
           
ดำเนินรายการ โดย
        -  นางสาวปัทมา ก่อทอง ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

พร้อมทั้งรับชมการแสดงศิลปะประกอบดนตรี ชุด “พระมหาชนก” จากสำนักช่างสิบหมู่ และสำนักการสังคีต

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ Inbox ลงทะเบียนได้ช่องทาง
Facebook Page : The National Gallery of Thailand
https://www.facebook.com/TheNationalGalleryThailand/

และสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live
-  
Office of national Museum, Thailand https://www.facebook.com/onmthailand
The National Gallery of Thailand https://www.facebook.com/TheNationalGalleryThailand/

(จำนวนผู้เข้าชม 646 ครั้ง)