...

ติดตามชมรายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “การติดตามทับหลังของไทยคืนจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย นครซานฟรานซิสโก” 29 เมษายน 2564 นี้

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์
ตอน “การติดตามทับหลังของไทยคืนจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย นครซานฟรานซิสโก”

วิทยากรโดย
นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ดำเนินรายการโดย
นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 11.00 – 11.45 น.
ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง
Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 408 ครั้ง)