...

โครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยา ประจำปี 2564 (ปีที่ 17) เปิดรับสมัครแล้ว
กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เปิดรับสมัครบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมโครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยา (ปีที่ 17)
หัวข้อ "พิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่า"
วันที่ 7 -18 มิถุนายน 2564 (หลักสูตร 10 วัน เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 
 
วัตถุประสงค์
"เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารโบราณสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยา รวมถึงหลักการอนุรักษ์ด้านต่างๆ
มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ของตนควบคู่กับการอนุรักษ์อาคารโบราณได้อย่างเหมาะสม"
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
"เหมาะสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารเก่า"
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน เท่านั้น
 
 
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 14 พฤษภาคม 2564 ผ่าน FB.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 021642511
 
 
ดำเนินการอบรมภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ดังนี้
1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
2. จัดเตรียมที่นั่งระหว่างบุคคล โดยเว้นระยะห่างมากกว่า 1 ม. เพื่อลดการแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำความสะอาดสถานที่อบรม อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อ ในช่วงระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน
4. ผู้เข้าอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากหน้า ตลอดระยะเวลาการอบรม
5. มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือ อย่างทั่วถึง
 
 
ทั้งนี้ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากรได้ติดตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) อย่างใกล้ชิด
หากมีการเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 536 ครั้ง)