...

พิพิธภัณฑ์เสวนา : "สัมพันธ์หลากมิติ ไทย - ปากีสถาน"สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมท่องดินแดนต้นธารอารยธรรมพุทธศาสนากับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา "สัมพันธ์หลากมิติ ไทย - ปากีสถาน" ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15.00 - 17.00
ผ่าน Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
และร่วมกิจกรรมถาม - ตอบ ในช่วงท้ายรายการ

วิทยากร
- ศาสตราจารย์พิเศษ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
  หัวข้อ  :  รู้จักปากีสถาน แหล่งอารยธรรมโบราณของโลก

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หัวข้อ  :  นานาพิพิธภัณฑ์ในปากีสถาน

- ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หัวข้อ  :  เส้นทางแห่งพุทธศาสนาในแคว้นคันธาระ

- นางกาญจนา โอษฐยิ้มพราย ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  หัวข้อ  :  สายธารแห่งพระราชไมตรีการเสด็จเยือนปากีสถาน

- นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
  หัวข้อ  :  อิทธิพล แรงบันดาลใจในการสร้างพระพุทธรูปแบบคันธาระในประเทศไทย

ดำเนินการเสวนา : นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 633 ครั้ง)