...

นายยงยุทธ วรรณโกวิท อดีตหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานช่าง มอบหนังสือ "ศิลปวัตถุห้อยแขวนบนปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
นายยงยุทธ  วรรณโกวิท
อดีตหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานช่าง
กองงานเฉพาะกิจบูรณปฏิสังขรณ์ปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
กรมศิลปากร มอบหนังสือ "ศิลปวัตถุห้อยแขวนบนปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช" และหนังสือ "พลอย อัญมณี งานศิลปกรรมประดิษฐ์ ที่ใช้ในการประดับตกแต่งปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘" ให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมศิลปากร และผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าในอนาคต
โดยมีเนื้อหาความเป็นมาของการบูรณปฏิสังขรณ์ปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘ และศิลปวัตถุห้อยแขวนบนปลียอดทองคำ  ลักษณะของศิลปวัตถุห้อยแขวน หัวนะโมหรือเงินตรานะโม เงินพดด้วง และเหรียญต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับศิลปวัตถุห้อยแขวนและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเมื่อปลดลงมาจากปลียอดทองคำ ศิลปวัตถุห้อยแขวนที่จัดสร้างขึ้นใหม่ และการนำศิลปวัตถุห้อยแขวนขึ้นบนปลียอด
และเรียบเรียงเนื้อหาของการบูรณปฏิสังขรณ์ปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ปรัชญาความเชื่อ พลอย อัญมณี งานศิลปกรรมประดิษฐ์ บนปลียอดทองคำก่อนการบูรณปฏิสังขรณ์ การประดับตกแต่ง การบูรณะงานศิลปกรรมประดิษฐ์ กระเปาะพลอย อัญมณี จำนวนพลอย อัญมณี การจัดเรียง สี ขนาด การเจียระไน ระยะห่าง จำนวนพลอยเก่า ใหม่ ภาพลายเส้น และการนำขึ้นประดับตกแต่งบนพื้นผิวแผ่นทองคำที่หุ้มปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

(จำนวนผู้เข้าชม 109 ครั้ง)