...

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้อนรับคณะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ถลาง
ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กรมชลประทาน
จำนวน ๑๗ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

(จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง)