...

ภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistoric pottery)
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการชมพิพิธภัณฑ์

ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistoric Pottery)

 

1. ภาชนะดินเผาทรงพาน (5,000-3,000 ปีมาแล้ว) พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียน บ้านทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อพ.ศ. 2526 ดักลาส แอนเดอร์สัน จากมหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา มอบให้กองโบราณคดีเมื่อพ.ศ. 2529 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง รับมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2532

 

 

1. Pedestaled pottery (5,000-3,000 B.P.) found from archaeological excavation at Lang Rongrien rock shelter archaeological site, Ban Tabprik, Mueang Krabi district, Krabi province in 1983. Douglas D. Anderson from Brown university, USA gave to Office of Archaeology in 1986. Thalang National Museum received on 5 February 1989.

 2. ภาชนะดินเผาทรงชามก้นสอบ (6,5003,000 ปีมาแล้ว) พบจากการสำรวจแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาลังตัง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อพ.ศ.2526 โดยอมรา ขันติสิทธิ์ นักโบราณคดีจากกองโบราณคดี กรมศิลปากร และคณะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง รับมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2532

 

 

2. Bowl pottery (6,500-3,000 B.P.) found from archaeological survey at Khao Lang Tang cave, Ban Na Nua, Na Nua sub-district, Ao Leuk district, Krabi province in 1983 by Amara Khantisit, archaeologist from Office of Archaeology and others. Thalang National Museum received on 5 February 1989.

 3. ภาชนะดินเผาก้นกลม (6,500-3,000 ปีมาแล้ว) เป็นหม้อปากผาย มีลายขูดขีดทั้งใบ พบที่เขาถ้ำเขาปินะ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

3. Round bottom pottery (6,500-3,000 B.P.) with incising decoration found at Khao Pina cave, Na Wong sub-district, Huay Yot district, Trang province.

 

 

 


 

4. ภาชนะดินเผาทรงชามก้นแบน (6,500-3,000 ปีมาแล้ว) ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ พบที่เขาถ้ำเขาปินะ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

 

4. Flat bottom pottery (6,500-3,000 B.P.) with cord marked decoration found at Khao Pina cave, Na Wong sub-district, Huay Yot district, Trang province.

 


5. ภาชนะดินเผาก้นกลม (4,000-2,500 ปีมาแล้ว) ได้จากการสำรวจที่ถ้ำเกาะต้อ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อ พ.ศ. 2512 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง รับมอบจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2542

 

5. Round bottom pottery (4,000-2,5000 B.P.) found from archaeological survey at Koh Toh cave, Ao Nang sub-district, Muang Krabi district, Krabi province in 1969. Thalang National Museum received from Nakhon Si Thammarat National Museum on 22 February 1999.

 

 

 


 

6. ภาชนะดินเผาทรงชามก้นแบน (6,500-3,000 ปีมาแล้ว) พบจากการสำรวจแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาลังตัง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อพ.ศ.2526 โดยอมรา ขันติสิทธิ์ นักโบราณคดีจากกองโบราณคดี กรมศิลปากร และคณะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง รับมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2532

 

6. Flat bottom pottery (6,500-3,000 B.P.) found from archaeological survey at Khao Lang Tang cave, Ban Na Nua, Na Nua sub-district, Ao Leuk district, Krabi province in 1983 by Amara Khantisit, archaeologist from Office of Archaeology and others. Thalang National Museum received on 5 February 1989.

 

 

 


7. ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา หม้อสามขา (6,500-3,000 ปีมาแล้ว) พบจากการสำรวจทางโบราณคดีที่ถ้ำต้นมะขาม เขาปินะ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อปี พ.ศ.2519 โดยหน่วยศิลปากรที่ 9 สงขลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง รับจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540

 

 

7. Tripod pottery sherd (6,500-3,000 B.P.) found from archaeological survey at Ton Makham cave, Khao Pina, Huay Yot district, Trang province in 1976 by 9th division of Fine Art Department Songkhla. Thalang National Museum received from Songkhla National Museum on 7 February 1997.(จำนวนผู้เข้าชม 3737 ครั้ง)