...

มหาวิทยาลัย University of South-East Asia(USEA) ราชอาณาจักรกัมพูชา
วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษาฝึกสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย University of South-East Asia(USEA) ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จำนวน ๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง)