...

โรงเรียนบ้านตะตึงโถง อ.เมือง จ.สุรินทร์
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ น้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ถึง ชั้นประถมศึกษาที่ ๓ โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางถนอม หลวงกลาง และนางสาวอภิญญา สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง)