...

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนการุณวิทยา ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ นำกิจกรรมไปร่วมโครงการประกอบด้วย การออกหน่วยบริการประชาชน จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่และกิจกรรมประดิษฐ์พวงมโหตร
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง)