...

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ นำผู้เข้าร่วมโครงการ "สำนึกรักบ้านเกิด" จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 138 ครั้ง)