...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เข้าไปตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดโบราณวัตถุ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางปริญญา สุขใหญ่
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ และ ๕
ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
ได้เข้าไปตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดโบราณวัตถุ
เป็นไห ๑ ชิ้น สูง ๖๓.๘ ซม. กว้าง ๔๓ ซม. ปากกว้าง ๑๕.๕ ซม.
เคลือบสีน้ำตาล น้ำเคลือบหลุดล่อน
อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘ (๑,๐๐๐ - ๘๐๐ ปีมาแล้ว)
ที่ถูกค้นพบเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖
โดยนางบุญเลี้ยง ศรีสุนนท์
ชาวบ้านน้อยขยุง
ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
ซึ่งถูกเก็บไว้ที่วัดป่าเมตตาสามัคคี
ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จะประสานรับมอบมาเก็บรักษาต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง)