...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ต้อนรับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ น.
นักศึกษาปริญญาโท
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๒๕ คน อาจารย์ ๑ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
และเวลา ๑๔.๓๐ น.
เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทศรีขรภูมิ
โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่
พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง)