...

กิจกรรม Big Cleaning Day วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเจ้าหน้าที่ร่วมทำความสะอาดห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องนิทรรศการพิเศษ และโถงทางเดินของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง)