...

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๕ คน อาจารย์ ๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ และเวลา ๑๔.๓๐ น. เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง)