...

ตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดโบราณวัตถุ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ และ ๕ ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าไปตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดโบราณวัตถุเป็นไห ๑ ชิ้น สูง ๖๓.๘ ซม. กว้าง ๔๓ ซม. ปากกว้าง ๑๕.๕ ซม. เคลือบสีน้ำตาล น้ำเคลือบหลุดล่อน อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘ (๑,๐๐๐ - ๘๐๐ ปีมาแล้ว) ที่ถูกค้นพบเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ โดยนางบุญเลี้ยง ศรีสุนนท์ ชาวบ้านน้อยขยุง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งถูกเก็บไว้ที่วัดป่าเมตตาสามัคคี ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จะประสานรับมอบมาเก็บรักษาต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง)