...

นายอุทร อินทรามะ
วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ได้รับการประสานจากนางพรพรรณ สุจินพรัหม ปลัดเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ว่านายอุทร อินทรามะ ชาวบ้านอำเภอลำดวนจะมอบโบราณวัตถุให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ และในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประสานเพื่อเข้าไปตรวจสอบและรับมอบ เป็นภาชนะดินเผาประเภทไห ๑ ใบ และชิ้นส่วนภาชนะดินเผาประเภทชาม ๑ ชิ้น
 
 
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง)