...

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ต้อนรับโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๐๐ น.
นักเรียนชั้นอนุบาล ๒-๓
จากโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
จำนวน ๓๓ คน คุณครูและผู้ปกครอง ๒๑ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ 
โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายกรภัทร์  สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
 

(จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง)