...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ต้อนรับโรงเรียนบ้านกระวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๐๐ น.
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
จากโรงเรียนบ้านกระวัน 
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
จำนวน ๔๖ คน คุณครู ๗ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ 
โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด
โดยมีนางศรีสุดา  ศรีสด พนักงานประจำห้อง
ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง)