...

โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๙ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๙ จำนวน ๙๘๐ คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีนางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ นายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ และนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง)