...

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ - ๓ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๓ คน คุณครูและผู้ปกครอง ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง)