...

คุณสตีฟ พาราโต้
วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณสตีฟ พาราโต้ ชาวต่างชาติที่สนใจเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง)