...

โบราณสถานปราสาทมีชัย(หมื่นชัย) ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ บรรยายนำชมโบราณสถานปราสาทมีชัย(หมื่นชัย) ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ โรงเรียนกระเทียมวิทยา ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการงานสืบสานตำนานปราสาทมีชัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยองค์การบริการส่วนตำบลกระเทียม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 216 ครั้ง)